Priser (kornmottak)

Kjøpspriser

Uke 40 41 42 Kommentar
Havre 245 245 245
Bygg 268 268 271
Forhvete 283 283 286
Mathvete 316 316 316 Kjøpes ferdig tørket, levering avtales på forhånd.

 

Rabatt på tørking

Braskereidfoss Kornsilo gir 20% rabatt på tørketabellen fram til 01.11.2018.

Ved 20% vanninnhold tilsvarer rabatten 3 øre/kg.

 

Kvantumstillegg

Vi betaler tillegg for store kvantum.

Kvantum (tonn) øre/kg
> 100
2
200 - 300 3
300 - 400 4
400 - 500 5
500 - 600 6

 

Bonus siste 5 år

I de senere år har BK utbetalt bonus til andelseiere.  Gjennomsnitt for de årene hvor vi har betalt ut bonus: 5,2 øre/kg.

 

Avregningskostnad pr. parti:  kr. 80,-
Avregningskostnad på epost   kr. 65,-

Analysekostnad forkorn pr. parti: kr. 185,-
(Kostnader relatert til analyse av mykotoksiner er fordelt og inkludert i analysekostnaden.)

Analysekostnad mathvete inkludert DON analyse pr. parti: 280

For øvrige tillegg og trekk, se Kornguiden til Felleskjøpet.