LEVERING UTENOM ÅPNINGSTID

Kornprodusenter har mulighet for å tippe korn i våre sjakter også når kornmottaket ikke er bemannet dersom man på forhånd reserverer sjakt.


Braskereidfoss Kornsilo har 2 sjakter som har følgende kapasitet:

  • Sjakt 1: Kan romme maks 10 tonn med Bygg eller maks 8 tonn med Havre.
  • Sjakt 2: Kan romme maks 60 tonn Bygg eller maks 50 tonn med Havre.


Sjakt må reserveres på forhånd etter følgende regler:

Sjakt kan reserveres tidligst kl. 07:00 mandag for kommende helg.