OMSETNINGSAVGIFT KORN 2010-2011

Omsetningsavgiften for sesongen 2010-2011 er fastsatt til 4 øre/kg.