Dyrkingsveileder fra Bioforsk

Bioforsk har utgitt en dyrkingsveileder med fokus på redusering av mykotoksiner i korn.

Solør Odal Landbruksrådgivning har vært involvert.

Veilederen kan lastes ned herfra.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Dyrkingsveileder Fusarium.pdf)Dyrkingsveileder443 Kb