Omsetningsavgift for sesongen 2013-2014

Omsetningsrådet har i møte den 26.08.2013 vedtatt omsetningsavgift: 2 øre/kg

Omsetningsavgiften gjelder for alle varer som omsettes gjennom markedsordningen for korn. Disse er hvete, rug, bygg, havre, rughvete, oljefrø, erter, lupiner og åkerbønner. Satsen er lagt ut på SLFs hjemmesider www.slf.dep.no