Omsetningsavgift 2015-2016

Omsetningsavgiften for kornåret 2015-2016 er uforandret fra forrige kornsesong.

Omsetningsavgift: 3 øre/kg.