REKORD DØGNMOTTAK 28.08.2014

Braskereidfoss Kornsilo hadde rekord mottak den 28. august.

Det ble kjørt inn 1.653.037 kg fordelt på 116 lass. Dette var fordelt på:

  • Havre: 677.864 kg
  • Bygg: 817395 kg
  • Forhvete: 150.450 kg
  • Rug: 7.328

Gjennomsnitt vekt pr. parti: 14.205 kg.


Tidligere rekorder for døgnmottak:

  • 2011 med 1.532.083 kg fordelt på 132 lass
  • 2009 med 1.394.719 kg fordelt på 146 lass
  • 2004 med 1.380.117 kg fordelt på 150 lass