KSL godkjenning

Kornbransjen har i fellesskap besluttet at det skal settes økt fokus på kvalitet i matkorn.

Fra høsten 2015 er det et absolutt krav at kornprodusenter må være KSL godkjent for å kunne produsere korn til matkvalitet.

Vi oppfordrer alle som ikke har foretatt egenrevisjon om å gjøre det snarest.