Åpningstider

Våre normale åpningstider er:

Fra 23.08.22: Åpningstid 07:00 – 21:00

NB! I kornsesongen om høsten legges info om åpningstider ut i egen artikkel på forsiden.