Åpningstider

Våre normale åpningstider er:

Julen 2022 har vi stengt i perioden 23.12.22 – 01.02.22.

2. januar 2023 er vi i liten grad tilgjengelige pga. varetelling etc.

Normal åpningstid 07:00 – 21:00

NB! I kornsesongen om høsten legges info om åpningstider ut i egen artikkel på forsiden.