Åpningstider

kl: 07:00 til 15:30

Timebestilling

Det er ikke timebestilling for levering av korn.

Levering utenom åpningstid

Se informasjon her: RESERVERING AV SJAKT