Åpningstider:
Åpningstid kl. 07:00 til 15:30

Det er ikke timebestilling.