Arkiv

Havre NM 2013, BK stiller med 2 lag

The following is an excerpt. Havre NM er igangsatt av Norsk havreforening for å fremme havren og havrens kvaliteter. Informasjon om konkurransen og havre generelt finnes på nettsidene til norsk havreforening. 
Les mer

Årsmøte Braskereidfoss Kornsilo

The following is an excerpt. Det ble gjennomført et vellykket årsmøte i Braskeredifoss Kornsilo den 15.04.2013. Kveldens foredragsholder var Karstein Brøndbo.  Han holdt et engasjerende og informativt for
Les mer

Mykotoksiner og avis oppslag

The following is an excerpt. Braskeredifoss Kornsilo har vært intervjuet i Østlendingen 2 ganger i løpet av den senere tid. Den første artikkelen gav et feil intrykk av situasjonen. Artikkel hadde overskrifter
Les mer

REKORD MOTTAK 10.9.2011

The following is an excerpt. Braskereidfoss Kornsilo hadde rekord mottak den 10. september. Det ble kjørt inn 1.532.083 kg fordelt på 132 lass. Dette var fordelt på: Havre : 725.589 kgBygg: 555.269 kgForhvete:
Les mer

Kartleggingsskjema

The following is an excerpt. Braskereidfoss Kornsilo henter hvert år inn data om jord -og dyrkingsdata fra alle våre leverandører. Vi er meget godt fornøyd med at de aller fleste støtter opp om å levere skjema
Les mer

Trekk for mykotoksiner i havre

The following is an excerpt. For sesongen 2011-2012 er det innført trekk for mykotoksin innhold i havre. Dette er innført hos alle aktører i norsk kornbransje. Det blir trekk i følgende trinn: DON (ug/kg)Trekk
Les mer

ÅPNINGSTID KORNSILO MOTTAK

The following is an excerpt. Braskereidfoss Kornsilo har beredskap for mottak av korn i helgen 25. og 26. august. Ta kontakt på telefon 62 42 97 70 dersom det er behov for levering.
Les mer

Dyrkingsveileder fra Bioforsk

The following is an excerpt. Bioforsk har utgitt en dyrkingsveileder med fokus på redusering av mykotoksiner i korn. Solør Odal Landbruksrådgivning har vært involvert. Veilederen kan lastes ned herfra. Dyrking
Les mer

NYE KVALITETSKRAV FOR HAVRE

The following is an excerpt. FK Agri, Strand Unikorn og Fiskå Mølle har blitt enig om skjerpede kvalitetskrav for havre for kommende sesong. Følgende pressemelding er sendt ut: PRESSEMELDING Produsentavregning
Les mer