Uncategorized

REKORD MOTTAK 10.9.2011

The following is an excerpt. Braskereidfoss Kornsilo hadde rekord mottak den 10. september. Det ble kjørt inn 1.532.083 kg fordelt på 132 lass. Dette var fordelt på: Havre : 725.589 kgBygg: 555.269 kgForhvete:
Les mer

Kartleggingsskjema

The following is an excerpt. Braskereidfoss Kornsilo henter hvert år inn data om jord -og dyrkingsdata fra alle våre leverandører. Vi er meget godt fornøyd med at de aller fleste støtter opp om å levere skjema
Les mer

Trekk for mykotoksiner i havre

The following is an excerpt. For sesongen 2011-2012 er det innført trekk for mykotoksin innhold i havre. Dette er innført hos alle aktører i norsk kornbransje. Det blir trekk i følgende trinn: DON (ug/kg)Trekk
Les mer

ÅPNINGSTID KORNSILO MOTTAK

The following is an excerpt. Braskereidfoss Kornsilo har beredskap for mottak av korn i helgen 25. og 26. august. Ta kontakt på telefon 62 42 97 70 dersom det er behov for levering.
Les mer

Dyrkingsveileder fra Bioforsk

The following is an excerpt. Bioforsk har utgitt en dyrkingsveileder med fokus på redusering av mykotoksiner i korn. Solør Odal Landbruksrådgivning har vært involvert. Veilederen kan lastes ned herfra. Dyrking
Les mer

NYE KVALITETSKRAV FOR HAVRE

The following is an excerpt. FK Agri, Strand Unikorn og Fiskå Mølle har blitt enig om skjerpede kvalitetskrav for havre for kommende sesong. Følgende pressemelding er sendt ut: PRESSEMELDING Produsentavregning
Les mer

LEVERING UTENOM ÅPNINGSTID

The following is an excerpt. Kornprodusenter har mulighet for å tippe korn i våre sjakter også når kornmottaket ikke er bemannet dersom man på forhånd reserverer sjakt. Braskereidfoss Kornsilo har 2 sjakter so
Les mer

JORDBEARBEIDING

The following is an excerpt. Etter at det aller meste av kornet er nå i hus oppfordrer vi til å sette igang med jordbearbeiding. Noen har allerede gjort unna jordbearbeiding. Vi ønsker at flest mulig gjør jord
Les mer