Hva gjør jeg for å kunne rense eget såkorn?

Rensing av eget korn til såkorn er den billigste måten å anskaffe såkorn på. Oversikten nedenfor viser hvordan du går fram for å rense såkorn.
JULI

Hvor har jeg det beste kornet? Gå i åkeren. Vær nøye med å luke bort eventuell floghavre.
AUGUST / SEPTEMBER

Tenk såkorn under tresking.
Vær bevisst på hvor du lagrer det kornet som skal bli neste års såkorn. Kornet må være tørket ned til ca. 15 % vann. NB! Pass på at du ikke tørker med for sterk varme. 56 grader C er abslolutt maks grense. Tørkelufta bør ikke overstige 50 grader C.
SEPTEMBER – DESEMBER

Ta ut en representativ prøve av kornet og lever minimum 150 gram hos oss. Prøven fylles i pose og vi sender den til Kimen såvarelaboratorium.
3-4 UKER SENERE

Du får resultatet av prøven, f. eks om kornet må beises, og om det er spiretregt.
DES – APRIL

Ring til oss for å bestille time. Avtalt dag eller kvelden før du tipper lasset i egen såkornsjakt. Du henter kornet samme ettermiddag eller senere, ferdig opplastet på hengeren. Ønsker du transport ordner vi dette for deg.
MAI

Kornet kommer i jorda!