Priser (kornmottak)

Kjøpspriser

Uke 51 52 1 Kommentar
Havre 277 277 277
Bygg 303 303 303
Forhvete


Pris på forespørsel
Mathvete 351 351 351 Kjøpes ferdig tørket, levering avtales på forhånd.

 

Rabatt på tørking

Braskereidfoss Kornsilo gir 20% rabatt på tørketabellen fram til 01.11.2019.

Ved 20% vanninnhold tilsvarer rabatten 3 øre/kg.

 

Kvantumstillegg

Vi betaler tillegg for store kvantum.

Kvantum (tonn) øre/kg
> 100
2
200 - 300 3
300 - 400 4
400 - 500 5
500 - 600 6

 

Bonus siste 5 år

I de senere år har BK utbetalt bonus til andelseiere.  Gjennomsnitt for de årene hvor vi har betalt ut bonus: 5,2 øre/kg.

 

Avregningskostnad pr. parti:  kr. 80,-
Avregningskostnad på epost   kr. 65,-

Analysekostnad forkorn pr. parti: kr. 185,-
(Kostnader relatert til analyse av mykotoksiner er fordelt og inkludert i analysekostnaden.)

Analysekostnad mathvete inkludert DON analyse pr. parti: 280

For øvrige tillegg og trekk, se Kornguiden til Felleskjøpet.