NY STÅLSILO

Braskereidfoss Kornsilo bygger en ny stålsilo. Stålsiloen har plass til 2.500 tonn med bygg.

Bygget er ferdig montert og det gjenstår nå kun elektro og automasjon.

Den nye siloen reduserer behovet for utfrakt av korn i den mest travle perioden om høsten.