ÅRSMØTE BRASKEREIDFOSS KORNSILO 8.4.2019

Vi inviterer andelseiere til årsmøte mandag 8. april kl. 19:00 på Heia hotell.

Etter ordinært årsmøte blir det:

  • Orientering om prosjekt nytt tørke anlegg

 

Så snart årsberetningen er ferdig produsert fra trykkeriet blir den sendt ut til alle andelseiere.

PS! Internet Explorer har av og til problemer med å laste årsberetningen, det kan ta lang tid.
Det fungerer bra med Google Chrome og Mozilla Firefox.