Kartleggingsskjema

Braskereidfoss Kornsilo henter hvert år inn data om jord -og dyrkingsdata fra alle våre leverandører.

Vi er meget godt fornøyd med at de aller fleste støtter opp om å levere skjemaene.

Data om jordsmonn, forgrøde, jordbearbeiding og sprøyting er viktig for å forstå mer av problemene med mykotoksiner.

Kartleggingsskjema med utfylte data fra forrige sesong sendes ut til hver enkelt leverandør slik at skjema kan fylles ut og leveres til oss før kornlevering. Primært ønsker vi at utfylte skjema er levert til oss innen 15. august.

Dersom du har behov for å legge til mange nye skifter eventuelt at du er ny leverandør, så kan skjema lastes ned fra vår nettside. Skjemaet finnes både i Excel versjon og pdf versjon.