LEVERING UTENOM ÅPNINGSTID

Kornprodusenter har mulighet for å tippe korn i våre sjakter også når kornmottaket ikke er bemannet dersom man på forhånd reserverer sjakt.


Braskereidfoss Kornsilo har 2 sjakter som har følgende kapasitet:

  • Sjakt 1: Kan romme maks 16 tonn med Bygg eller maks 12 tonn med Havre.
  • Sjakt 2: Kan romme maks 60 tonn Bygg eller maks 50 tonn med Havre.


Sjakt må reserveres på forhånd etter følgende regler i høstsesongen:

Sjakt kan reserveres tidligst kl. 07:00 samme dag som sjakt skal benyttes. I helger hvor mottaket ikke er bemannet, kan sjakt reserveres for hele helgen. Reservering kan da gjøres fra kl. 07:00 på fredag.