Leveringsbetingelser (kornmottak)

Våre gjeldende leveringsbetingelser kan lastes ned fra denne siden.  Se vedlagt .pdf dokument.