Leveringsbetingelser (kornmottak)

Gjeldende leveringsbetingelser kan lastes ned fra denne siden.
Tørketrekk tabell kan bli endret i løpet av sesongen avhengig av hvordan energipriser utvikler seg. Tørketrekk tabellen er derfor i år et separat dokument.

Tørketrekk tabell

Kvalitetskrav for å få merpris for havre
Følgende sorter vil kvalifisere til pristillegg: Belinda, Odal, Vinger, Våler, Ringsaker.
Det er ikke behov for å levere inn prøver på forhånd og det er heller ikke krav
om nedtørking før levering i høstsesongen
Følgende kvalitetskrav gjelder for å kunne oppnå pristillegg:

  • Mykotoksin grense: DON < 1.750 ug/kg
  • Hektoliter vekt: Hl > 52
  • Ikke lagerskadet
  • Ikke skade i vekstsesong
  • Produsent må være KSL godkjent