Braskeredifoss Kornsilo har vært intervjuet i Østlendingen 2 ganger i løpet av den senere tid.

Den første artikkelen gav et feil intrykk av situasjonen. Artikkel hadde overskrifter som antydet at 2011 er den verste giftkornhøsten noensinne.  Det er ikke riktig.  Vi fant det derfor viktig å gi en en mer balansert presentasjon av saken ved å invitere Østlendingen på nytt.

Artikkelen i Østlendingen den 11.11.2011 gir et mer nyansert bilde av situasjonen mht. mykotoksiner, men den tenderer til å virke litt for positiv.

I artikkelen pekes det på at det er kun 5 % av beholdningen som har uønsket høye verdier. Det riktige er at det er 13% av havrebeholdningen, dvs. ca. 5% av totalbeholdningen, som har alarmerende høye verdier av mykotoksiner.   Dersom vi får bukt med disse 13%, vil vi komme ned på et akseptabelt nivå med mykotoksiner. Det er dog ikke riktig som det står i artikkelen at det er kun 13% havre som har «uønsket» høye verdier. Vi skulle selvfølgelig helst ønske at det ikke fantes mykotoksiner. Faktum er at i tillegg til gruppen med 13% alarmerende høye DON tall, så finnes det mange partier som har relativt høye verdier av DON. Vi oppfordrer derfor alle til å gjøre de tiltak som er anbefalt for å motvirke problemene med mykotoksiner

Braskereidfoss Kornsilo vil spesielt stimulere til at det blir satt inn tiltak der hvor det er alarmerende høye verdier.

Forøvrig er det riktig som artikkelen peker på. I forhold til andre deler av landet,  peker ikke Solør seg dårlig ut. Takket være de tiltak som veldig mange kornprodusenter har gjort de siste 2 år, så er Solør kommet relativt bra ut av den vanskelige sesongen 2011.

Basert på innsamlete tall hos Norske Felleskjøp, har Vestfold og Telemark de største problemene med mykotoksiner.  Solør er ikke lenger verst i Norge når det gjelder mykotoksin DON.  Dette viser at det hjelper å jobbe aktivt for å komme ut av en uheldig situasjon.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *