FK Agri, Strand Unikorn og Fiskå Mølle har blitt enig om skjerpede kvalitetskrav for havre for kommende sesong. Følgende pressemelding er sendt ut:

PRESSEMELDING

Produsentavregning etter mykotoksininnhold i havre fra kommende kornsesong

De to-tre siste kornsesongene har korn- og kraftfôrbransjen hatt utfordringer med fusarium og til dels høye verdier av mykotoksiner (DON) i korn, særlig i havre. Årsaksforholdene er svært sammensatte, og det er fortsatt stort behov for mer kunnskap på området.

Det har lenge vært etterspurt prisdifferensiering mellom kornpartier med ulikt innhold av mykotoksiner, men det har så langt ikke vært praktisk/økonomisk mulig å analysere samtlige produsentpartier for mykotoksiner (primært DON). Da hele kornbransjen er opptatt av kvalitet, har det vært arbeidet mye med dette de siste par årene. I samarbeid med de to aktuelle kornlaboratoriene, Eurofins og Labnett, har kornbransjen nå klart å komme fram til et felles opplegg. Fra kommende høst vil samtlige havrepartier bli analysert for mykotoksinet DON, og det blir et gradert trekk med økende toksininnhold. Havre med lavt toksininnhold trekkes ikke for annet enn en begrenset analysekostnad.

Laboratoriene vil benytte den såkalte Elisa-metoden for analysering, og det vil bli stilt krav til representative prøveuttak, nedtørking av prøver etc. Avregningstiden forventes ikke å bli vesentlig påvirket av disse utvidede analysene. Størrelsen på analysetrekk og trekk for ulike toksinnivåer er ennå ikke fastsatt. Det vil avhenge noe av type analyseutstyr som velges. Dette vil bli tatt inn i informasjonsmateriellet de ulike kornhandlere sender ut før sesongen.

Foreløpig vil DON-analysene bare gjelde havre. Hvis ordningen fungerer etter intensjonen, er det sannsynlig at den blir utvidet til andre arter (i første rekke hvete) på et senere tidspunkt.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kornhandlerne:

  • Strand Unikorn v/Tore Swensen (tlf. 991 00 620)
  • Fiskå Mølle v/Leif Kåre Gjerde (tlf. 982 61 251)
  • Felleskjøpet Agri v/Øivind Juel (tlf. 915 44 291)

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *