Økologisk kornmottak

Braskereidfoss kornsilo har vært Debio godkjent for mottak og håndtering av økologisk dyrket korn fra 2002 til 2014.

I 2014 besluttet vi å avslutte mottak av økologisk korn. Siste sesong ble det ikke tatt imot noe økologisk korn.