Om Braskereidfoss Kornsilo SA

Braskereidfoss Kornsilo SA er et selvstendig andelslag med ca. 200 eiere – korndyrkere i øvre Solør og søndre Elverum. Bedriften ble etablert i 1953 og har spilt en viktig rolle for landbruket i etterkrigsåra, under utviklingen av Solør til et av Norges viktigste kornkamre. Lagersiloene, som er bedriftens ytre synlige symbol på virksomheten, er bygget i 7 etapper, fra ca. 1.000 tonn i 1953 til ca. 20.000 tonn lagerkapasitet i 2017.

Opprinnelse og historie
Tidligere har anlegget også drevet med leiemaling og produksjon av fôrprodukter, – i mølla. Det har dessuten vært omsatt betydelig mengde såvarer og handelsgjødsel. Siden 1990 har vi rendyrket vår satsing på kornbehandling med en høy kvalitetsprofil. Vi forhandler også gjødsel og såkorn.

Bedriften er godkjent kornkjøper av konvensjonelt og økologisk korn. Mottaksanlegget driver etter normer og retningslinjer fastsatt av Statens Landbruksforvaltning og Debio og sysselsetter fire fast ansatte, hvorav to på heltid, og seks sesongansatte. Vi har ca. 170 faste kornleverandører. Det er helårsdrift i kornmottaket og leierensing av såkorn fra desember til mai. Alt korn som mottas på Braskereidfoss blir prisgradert av et uavhengig analyse laboratorium. Vi har godkjenning for rensing av såkorn fra Landbrukstilsynet og sommeren 2002 ble vi godkjent av Debio for mottak og rensing av økologisk dyrket korn.Våre viktigste inntektskilder er omsetning, tørking, lagring og kvalitetssortering av korn, samt leierensing, beising og emballering av bondens eget såkorn. Om høsten drives anlegget døgnkontinuerlig og har en kapasitet i kornmottaket på ca 1.800 tonn i døgnet.

Fra 2002 har Braskereidfoss Kornsilo vært selvstendig kornhandler. Vi har selvbetjent utlasting og kan derfor forsyne inntil fire vogntog pr. døgn utenom vår ordinære åpningstid.

Mathavre
Bedriften er en betydelig leverandør av kvalitetshavre til norskprodusert havregryn og kornblandinger. I 2017 leverte bedriften havre som utgjorde ca. 25% av det totale markedet i Norge.