Braskereidfoss Kornsilo har høsten 2010 benyttet analyseutstyr for å detektere innhold av mykotoksinet DON i kornprøver. Det er hovedsakelig mykotoksin av type DON som er registrert i vår region. Instrumentet er kalibrert for å måle nivåer av DON mellom 500 og 5500 ug/kg.

For å kunne oppnå tilstrekklig antall med sammenlignbare prøver, ble det foretatt en kategorisering av kartlagte data før sesongstart. Prøver til analyse ble valgt ut på bakgrunn av kategoriseringen. I tillegg ble det plukket ut en del partier basert på innsamlete data fra produsenter.  Pr. oktober 2010 er det registrert data om dyrkingsforhold for forskjellige skifter hos totalt 169 kornprodusenter som utgjør 61% av registrerte kornleverandører.

Det er analysert 156 prøver av havre, 32 partier av bygg, 7 partier av hvete og 9 prøver av siloceller, til sammen 204 prøver.

Gjennomsnittsprøvene fra rullering av siloceller viser at årets korn har overveiende lavt innhold av DON. Analyse av gjennomsnittsprøver fra siloceller viser en kraftig nedgang i DON verdier i forhold til 2009.  Mykotoksin (DON)  innholdet er derfor ikke et problem i årets kornbeholdning.

Enkelte partier har likevel høye DON verdier. Det ble analysert 23 prøver fra skifter som på forhånd var antatt å ha høy risiko for mykotoksin innhold. Felles for prøvene var at  det ikke var brent halm, ikke høstpløyd og ikke sprøytet med Proline / Delaro. Gjennomsnitt for 23 partier var på 2798 ug/kg, dvs. betydelig høyere enn gjennomsnittet for alle parti analyser som er beregnet til 1438 ug/kg. Dessuten er 1438 sannsynligvis ikke reelt fordi instrumentet ikke måler lavere verdier enn 500.

Det er observert 2 tilfeller hvor det ser ut til at bruk av naturgjødsel (talle) fører til kraftig økning av DON innhold.

Det er analysert 3 prøver fra økologiske skifter.  2 av prøvene er analysert til DON > 5500. Vår hypotese er at dette kan skyldes bruk av naturgjødsel (talle).

Vi har laget en rapport på bakgrunn av høstens analyseprosjekt. Rapporten gir mye detaljer. Rapporten kan lastes ned her.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *