Priser (kornmottak)

Kjøpspriser

Uke51521Kommentar
Havre277277277
Bygg303303303
Forhvete


Pris på forespørsel
Mathvete351351351Kjøpes ferdig tørket, levering avtales på forhånd.

Rabatt på tørking

Braskereidfoss Kornsilo gir 20% rabatt på tørketabellen fram til 01.11.2019.

Ved 20% vanninnhold tilsvarer rabatten 3 øre/kg.

Kvantumstillegg

Vi betaler tillegg for store kvantum.

Kvantum (tonn)øre/kg
> 100
2
200 – 3003
300 – 4004
400 – 5005
500 – 6006

Bonus siste 5 år

I de senere år har BK utbetalt bonus til andelseiere.  Gjennomsnitt for de årene hvor vi har betalt ut bonus: 5,2 øre/kg.

Avregningskostnad pr. parti:  kr. 80,-
Avregningskostnad på epost   kr. 65,

Analysekostnad forkorn pr. parti: kr. 185,
(Kostnader relatert til analyse av mykotoksiner er fordelt og inkludert i analysekostnaden.)

Analysekostnad mathvete inkludert DON analyse pr. parti: 280

For øvrige tillegg og trekk, se Kornguiden til Felleskjøpet.