Priser (kornmottak)

Kjøpspriser

Uke363738Kommentar
Havre 278 278 278
Bygg298 298 298
Forhvete


Pris på forespørsel
Mathvete359 359 359 Kjøpes ferdig tørket, levering avtales på forhånd.

Havre

For havre som tilfredsstiller kvalitetskravene (Se meny Kornmottak -> Leveringsbetingelser) betaler vi +15 øre/kg.

Rabatt på tørking

Braskereidfoss Kornsilo gir 20% rabatt på tørketabellen fram til 01.11.2021.

Ved 20% vanninnhold tilsvarer rabatten ca. 3,5 øre/kg.

Kvantumstillegg

Vi betaler tillegg for store kvantum.

Kvantum (tonn)øre/kg
> 100
2
200 – 3003
300 – 4004
400 – 5005
500 – 6006

Avregningskostnad pr. parti:  kr. 80,-
Avregningskostnad på epost   kr. 65,

Analysekostnad forkorn pr. parti: kr. 185,
(Kostnader relatert til analyse av mykotoksiner er fordelt og inkludert i analysekostnaden.)

Analysekostnad mathvete inkludert DON analyse pr. parti: 280

For øvrige tillegg og trekk, se Kornguiden til Felleskjøpet.