Priser (kornmottak)

Kjøpspriser

Uke123Kommentar
Havre397397397
Bygg412412412
Forhvete


Pris på forespørsel
MathveteKjøpes ferdig tørket, levering avtales på forhånd.

Havre

For havre som tilfredsstiller kvalitetskravene (Se meny Kornmottak -> Leveringsbetingelser) betaler vi +15 øre/kg.

Rabatt på tørking

Braskereidfoss Kornsilo gir 20% rabatt på tørketabellen fram til 01.11.2021.

Ved 20% vanninnhold tilsvarer rabatten ca. 5 øre/kg.

Kvantumstillegg
Vi betaler tillegg for større kvantum.

Kvantum (tonn)øre/kg
> 100
2
200 – 3003
300 – 4004
400 – 5005
> 5006

Avregningskostnad pr. parti:  kr. 85,-
Avregningskostnad på epost   kr. 70,

Analysekostnad forkorn pr. parti: kr. 190,
(Kostnader relatert til analyse av mykotoksiner er fordelt og inkludert i analysekostnaden.)

Analysekostnad mathvete inkludert DON analyse pr. parti: 285

For øvrige tillegg og trekk, se Kornguiden til Felleskjøpet.