glyfosat

Regler for sprøyting

The following is an excerpt. Vi minner om reglene for sprøyting i åker: Se artikkel på FK sine sider: https://www.felleskjopet.no/korn/artikler/regelverk-for-bruk-av-glyfosat-i-gulmodent-bygg/
Les mer